Redakcja

Skład redakcji:

Marianna Michałowska (redaktor naczelny)

Magdalena Woźniewska-Działak (z-ca redaktora naczelnego)

Małgorzata Chrobak (sekretarz redakcji)

Tomasz Majewski (członek redakcji)

do góry