O kwartalniku

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku - najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

W 2005 roku pismo stało się forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W latach 2006-2009 roku w wydawanie pisma była zaangażowana Fundacja Kultury użyczając lokalu na siedzibę redakcji.

Na mapie polskich czasopism naukowych poświęconych kulturze "Kultura Współczesna" sytuuje się między "Przeglądem Kulturoznawczym" a "Kultura Popularną".

"Kultura Współczesna" nie jest i nie zamierza stać się wyłącznie branżowym organem kulturoznawców. Pismo zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnym kulturoznawczym rodowodzie, wpisującego się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być forum wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię.

Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, dyskutujące współczesne problemy kultury zarówno w ich kontekstach historiozoficznych i socjologicznych, jak i praktycznych.

Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzana jest naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej.

Wychodząca od 1993 r. "Kultura Współczesna" jest jednym z nielicznych periodyków naukowych podejmujących kompleksowo problematykę kultury, w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych. Specjalnością czasopisma są analizy najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w kulturze, tak polskiej, jak i powszechnej oraz ich szerokie konteksty historyczne, cywilizacyjne, społeczne.

(...) Koncentrując się na aktualnych problemach polskiej kultury, nie unika "Kultura Współczesna" kontaktów z myślą europejską i światową, co wyraża się także w publikacjach autorów zagranicznych. Przyjęta przez redakcję praktyka wydawania numerów monograficznych sprawia, że podejmowane problemy znajdują wszechstronne, wnikliwe i kompetentne opracowanie. Staranna redakcja tekstów, po ich uprzednim zrecenzowaniu przez wybitnych ekspertów, pełny aparat bibliograficzny, oryginalne materiały ilustracyjne, angielskojęzyczne streszczenia - wszystko to pozwala uznać "Kulturę Współczesną" za pismo ważne dla rozwoju polskiej myśli humanistycznej.

Z opinii Komitetu Nauk o Kulturze PAN

 

Numer ISSN dla wersji papierowej - 1230-4808.

Numer ISSN dla wersji elektronicznej - 2300-1704.

do góry