NR 3/2016 - Zmęczenie – Zmęczenie

Zmęczenie, a więc uniwersalny i systematycznie pojawiający się stan okresowego obniżenia zdolności percepcyjnych oraz sprawności, z jaką zazwyczaj wykonujemy różne czynności - zarówno te fizyczne, jak i te czysto konceptualne, ma też charakter historyczny. W zmodernizowanych społeczeństwach zaś wydaje się mieć ono wyjątkowy status. To jemu właśnie chcielibyśmy przyjrzeć się w tym numerze "Kultury Współczesnej". W artykułach składających się na ten tom będziemy przypatrywać się zmęczeniu z dwóch perspektyw.

Po pierwsze, potraktujemy je jako przejaw i krystalizację procesów modernizacyjnych, jako kategorię będącą ich produktem i sprawiającą, że człowiek zaczyna być widziany jako przeszkoda urzeczywistnianiu rozbuchanych ambicji rozwojowych (...)

Po drugie, chcielibyśmy pokazać, czym jest zmęczenie dzisiaj, w jakich kontekstach współcześnie występuje, do czego jest wykorzystywane i jakie skutki pociąga za sobą jako specyficzny aktor (...)

Ze wstępu do numeru

Koncepcja numeru i redakcja naukowa

Marek Krajewski

Spis artykułów

Zmęczenie

 • Marek Krajewski
  Wprowadzenie. Zmęczenie: produktywny problem nowoczesności.
 • Marta Zawodna-Stephan
  Od umęczonego ciała do zmęczonej duszy. Krótki szkic ze społecznej historii zmęczenia.
 • Przemysław Nosal
  Utopia zmęczenia.
 • Karolina Kabzińska, Przemysław Rura
  Obiektywizacja i eksperckość. O ludzkich i nie-ludzkich aktorach legitymizujących zmęczenie.
 • Ariel Modrzyk
  Zmęczone ciała w niezrównoważoncyh systemach gospodarczych i przyrodniczych.
 • Waldemar Rapior
  Nurt z naprzeciwka. Intensywny przemysł jako źródło zmęczenia.
 • Alicja Raciniewska
  Moda i zmęczenie.
 • Honorata Jakubowska
  Zmęczenie i jego spektakle w sporcie.
 • Katarzyna Chajbos, Dorota Mroczkowska
  Nowi zmęczeni i nowe zmęczenie na przykładzie współczesnych instytucji fitness.
 • Bogumiła Mateja-Jaworska, Łukasz Rogowski
  Zmęczenie w sieciach społecznych.
 • Filip Schmidt
  Zmęczeni intymnością. Zmęczenie jako doświadczenie, problem i środek komunikacji we współczesnych relacjach intymnych.
 • Małgorzata Kubacka
  Uczucia pod kontrolą? Emocjonalne wymiary zmęczenia.
 • Agnieszka Stamm
  Młodzi i zmęczenie demokracją w 27 lat po transformacji ustrojowej – przykład wyborców partii konserwatywno-liberalnych.
 • Bogumiła Mateja-Jaworska
  Nieznośna łatwość telewizji – zmęczony odbiorca przed telewizorem.

Recenzje i omówienia

 • Jakub Robaszkiewicz
  Deleuze and research methodologies.
 • Agata Skórzyńska
  Nowa widownia. Poradnik z nerwem polemicznym.

Redakcja językowa i korekta

Redakcja językowa: Edyta Tomczyk/ushuaia.pl Korekta: Iwona Hardej

Tłumaczenie

Olga Siara
do góry