III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Komitet Nauk o Kulturze PAN zapraszają na III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE, który odbędzie się 21–23 września 2017 r. w Poznaniu.

Przedmiotem obrad będzie status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”. Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć.

Gościem honorowym zjazdu będzie prof. Ulf Hannerz.

Wszystkie informacje na stronie zjazdu (3zjazdptk.pl) oraz na stronie PTK (ptk.edu.pl).

poniedziałek, Wrzesień 11, 2017
do góry